PROIEKTUAK

Fachada de una casa.

Mota guztietako eraikuntza proiektuetan eta hirigintza planetan espezializatu gara. Etxebizitza eta beste motatako eraikinen zaharberritze eta birmoldatze obrak ere egiten ditugu, baita arkitektura eta eraikuntza berritzeko azterketak ere, gutxienezko kontsumoko eraikuntzak, etxe pasiboak eta bestelakoak diseinatzeko helburuarekin.

Baina, gainera, bulegoak berrikuntza-departamentu bat du eta bertan garatu dira, besteak beste, mugikorreko aplikazioetatik aztertu ahal izateko arkitektura-ondarearen katalogoak, kamara termografikoak erabilita baldintza-termikoen azterketak, etabar.

Imagen de unas escaleras en caracol miradas desde arriba.

ERAIKUNTZA

Vista aérea de un municipio.

HIRIGINTZA

Gráfico Plan Do Check Act

KUDAKETA

Código QR.

BERRIKUNTZA

proiektuak

Fachada de una casa.

Mota guztietako eraikuntza proiektuetan eta hirigintza planetan espezializatu gara. Etxebizitza eta beste motatako eraikinen zaharberritze eta birmoldatze obrak ere egiten ditugu, baita arkitektura eta eraikuntza berritzeko azterketak ere, gutxienezko kontsumoko eraikuntzak, etxe pasiboak eta bestelakoak diseinatzeko helburuarekin.

Baina, gainera, bulegoak berrikuntza-departamentu bat du eta bertan garatu dira, besteak beste, mugikorreko aplikazioetatik aztertu ahal izateko arkitektura-ondarearen katalogoak, kamara termografikoak erabilita baldintza-termikoen azterketak, etabar.

Imagen de unas escaleras en caracol miradas desde arriba.

Eraikuntza

Etxebizitza-eraikinak, ekipamendu publikoak, industria eraikinak, etabar, bai oin-planta berrikoak baita birmoldapenak ere, hauek guztiak izan dira eta gaur egun dira gure izaeraren ezaugarriak.

Vista aerea de un municipio.

Hirigintza

Urteetan zehar Soroa Arquitectos bulegoan garatzen joan dira bai Arau Subsidiarioak baita Hiria Antolatzeko Plan Orokorrak ere, Plan Partzialak, Plan Bereziak, Xehetasun Azterketak, etabar.

Gráfico Plan Do Check Act.

Kudaketa

Gure eguneroko lanean hurrengo azterketak eta prozedurak garatzen ditugu: higiezinen sustapenerako hasierako kuantifikazioak, lursailen balorazioak, birpartzelazio proiektuak, ustiapenen gastuen zenbatespena, finantza gastuena, Barneko Intzultze Tasen kalkulua, etabar.

Código QR.

Berrikuntza

Desde la implementación de procesos informáticos relacionados con la arquitectura y el urbanismo, aplicaciones móviles, informes termográficos, justificación de edificios con estándar Pasivhaus, etc. son desarroldados en el estudio, según las necesidades de cada cliente.